Hopp til innhold

Kriminalteknikk: Første enhet på å stedet

Ellen Hamremoen fra PHS har gitt ut ny bok innenfor emnet kriminalteknikk (boka vil være i salg fra ca 13. august). Boka vil være pensum for politistudenter.

Forside av boka Kriminalteknikk Boken beskriver hvordan første politipatrulje på en best mulig måte kan sikre åsteder slik at spor ikke forringes eller går tapt eller nye spor tilføres.

Boken tar for seg tradisjonelle spor som blant annet fingeravtrykk, fottøy- og våpenspor, og den inneholder også kapitler om biologiske spor, elektroniske spor m.m.

Leseren får kunnskap om åstedsundersøkelser og lærer å håndtere enklere åsteder, fotografere og på annen måte dokumentere og sikre kriminaltekniske spor.

Politiet må kunne håndtere trafikkulykker, branner, volds- og seksualforbrytelser og dødsfall. Første enhet på åstedet beskriver den grunnleggende metoden for vurdering og gjennomføring av enhver åstedsundersøkelse.

Vurderingen innebefatter også om første enhet har kompetanse til å undersøke åstedet eller om det er nødvendig med bistand fra kriminaltekniker (gyldendal.no).

Publisert: - Sist oppdatert: |