Hopp til innhold

Topp 10: PIA 2012

Antall besøk i PIA har hatt en voldsom økning i 2012. Se hvilke dokumenter som ble lest flest ganger.

PIA er Politihøgskolens åpne institusjonelle arkiv for faglige og vitenskapelige arbeider i fulltekst. Arkivet, som snart inneholder 200 dokumenter, rommer studentarbeid på masternivå, doktoravhandlinger, vitenskapelige artikler, bokanmeldelser og forskingsrapporter. Nytt av året er at arkivet også har et utvalg bacheloroppgaver.

Frem til 13. desember 2012 har PIA hatt over 13 000 besøkende (mot 4000 i 2011), og over 60 000 sidehenvisninger (mot 29 000 i 2011). Ca. 46 % av de som har besøkt PIA er «gjengangere», mens de resterende er nye.

12 000 av besøkene på PIA er fra Norge, men vi har også hatt besøkende fra andre land. De fleste andre besøk er fra:

  • Sverige
  • Danmark
  • Storbritannia
  • USA

De 10 mest leste dokumentene i 2012:

1. Runhovde, S. R. (Red.). (2010). Tillit til politiet. (PHS Forskning; 2010:4). Oslo: Politihøgskolen.

2. Bjørgo, T. (Red.). (2011). Forebygging av terrorisme og annen kriminalitet.(PHS Forskning; 2011:1). Oslo: Politihøgskolen.

3. Gundhus, H. O., Larsson, P. & Myhrer, T.-G. (Red.). (2007). Polisiær virksomhet: Hva er det - hvem gjør det?: Forskningskonferansen 2007. (PHS Forskning; 2007:7). Oslo: Politihøgskolen.

4. Torkildsen, P. O. (2009). Savnet og ettersøkt: En studie om savnede personer på land i Norge og de søk som blir iverksatt for å finne dem. (PHS-skriftserie nr. 02/09). Oslo: Politihøgskolen.

5. Hoel, L. (2011). Å gjenopprette orden: En studie av politibetjentens praktiske kunnskap - i et fenomenologisk-hermeneutisk perspektiv. (Doktoravhandling, Senter for praktisk kunnskap, Universitetet i Nordland). Bodø: Senter for praktisk kunnskap, Universitetet i Nordland.

6. Davidsen, G. I. & Reiersen, L. (2010). Hvorfor slutter kvinner i ordenstjenesten i politiet? (Master i politivitenskap). Oslo: Politihøgskolen.

7. Kristensen, C. (2012). Skjult etterforskning: Rettssikkerhetsmessige utfordringer og tiltak ved politiets arbeid med kommunikasjonskontroll: En analyse av synspunkter innen justissektoren. (Master i politivitenskap). Oslo: Politihøgskolen.

8. Furøy, W. (2012). «Orden i gata»: En studie av ordensforstyrrelser i Karl johansgate 1998-2008; Hva er det og hva gjøres med det? - Et blikk på ordenspolitiets hverdag. (Master i politivitenskap). Oslo: Politihøgskolen.

9. Rønneberg, K. G. (2008) Politisamtaler med publikum : Språkbruk som hemmer eller fremmer god kommunikasjon. (Doktoravhandling, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo). Oslo: Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.

10. Gundhus, H. I., Egge, M., Strype, J., & Myhrer, T.-G. (2008). Modell for forebygging av kriminalitet? : Evaluering av Samordning av av Lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT). (PHS Forskning; 2008: 4). Oslo: Politihøgskolen.

Etter 2. plass i fjor har Siv R. Runhovde klatret helt til topps i år. Det er tre masteroppgaver i lista, og Wictor Furøys oppgave er faktisk det dokumentet som er lastet ned flest ganger de siste seks månedene. Biblioteket takker alle som har bidratt i PIA i 2012, og ser fram til fortsatt godt samarbeid i 2013!

Publisert: - Sist oppdatert: |