Hopp til innhold

Ny artikkel av Morten Holmboe i PIA

Morten Holmboe har publisert en artikkel i Tidsskrift for strafferett.

Artikkelen har tittelen «Straffutmålingsfrafall og påtaleunnlatelse for uaktsom forvoldelse av nærståendes død».

Når et menneske uaktsomt (altså uten å ville det) skader eller tar livet av en som står dette mennesket nær, settes straffens problem på spissen. I praksis har man i noen slike tilfeller valgt å gi påtaleunnlatelse eller betinget fengsel. I den nye straffeloven vil det komme en adgang for domstolene til å gi straffutmålingsfrafall. I artikkelen drøftes lov og praksis om slike tilfeller. Det pekes på at intensjonen er god, men at flere spørsmål ikke er avklart.

Artikkelen kan leses i fulltekst i PIA:

Holmboe, M. (2011). Straffutmålingsfrafall og påtaleunnlatelse for uaktsom forvoldelse av nærståendes død. Tidsskrift for strafferett, (4), 401-418.

Publisert: - Sist oppdatert: |