Hopp til innhold

Øvelse Gemini 2012

Ny rapport fra Politihøgskolen: «Evalueringsrapport: Politiets innsats: Øvelse Gemini 2012».

Rapporten er skrevet av Jørn Rye Eriksen, Njål Ladstein og Eirik Rosø.

Gemini er en årlig samvirkeøvelse mellom politiet, Forsvaret og operatørselskap(er) på norsk kontinentalsokkel. Hensikten med øvelsen er å trene sivile og militære enheter i kontra-terror aksjon mot innretning til havs som ledd i den generelle beredskap for sikring av olje- og gassinstallasjonene på norsk kontinentalsokkel. Den taktiske håndteringen av slike hendelser skal håndteres av spesialstyrker fra politiet og Forsvaret. Øvelse Gemini er også en bistandsøvelse, hvor Forsvaret trener bistand til politiet. Terrorisme er kriminalitet som politiet har ansvaret for å forebygge, bekjempe og etterforske, og operasjonen ledes derfor av stedlig politimester (PM). Den primære målgruppen for øvelsen er det taktiske (utøvende) nivået. Politiet og Forsvaret øver jevnlig sammen både nasjonalt og lokalt. Øvelse Gemini 2012 er likevel spesiell i den forstand at den er den første store samvirkeøvelsen etter hendelsene 22. juli 2011.

Rapporten kan leses i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |