Hopp til innhold

Rapport fra Forskningskonferansen 2011

Rapporten «... men er det rett? : om politiet og menneskerettighetene : Forskningskonferansen 2011» er nå tilgjengelig i PIA.

Rapporten er skrevet av Bjørn Barland, Marit Egge og Tor-Geir Myhrer.

Sammendrag:

Menneskerettighetsproblematikk knyttet til politiets arbeid blir ofte redusert til en historisk gjennomgang av forhold vi i dag tar klar avstand fra, eller kulturer og land vi helst ikke vil sammenlikne oss med når det kommer til politifaglig standard og rettssikkerhet. Siktemålet med Forskningskonferansen 2011 er å belyse både de historiske, de internasjonale og de «dagligdagse» aspektene ved temaet politiet og menneskerettigheter. Denne rapporten har med bidrag fra de fleste innlederne på konferansen, og er tematisk organisert i tre områder: menneskerettigheter som del av det daglige politiarbeidet, menneskerettigheter i en politihistorisk kontekst, og menneskerettigheter knyttet til internasjonalt politiarbeid. Hvert av disse temaområdene knyttes sammen av en innledning der det enkelte bidraget blir presentert.

Klikk på lenken for å lese rapporten i PIA:

Barland, B., Egge, M. & Myhrer, T-G. (2012). ... men er det rett?: om politiet og menneskerettighetene: Forskningskonferansen 2011 (PHS Forskning; 2011:4). Oslo: Politihøgskolen.

Publisert: - Sist oppdatert: |