Hopp til innhold

Ny bok om vold i hjemmet

Caroline Øverlien, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og
traumatisk stress (NKVTS), har gitt ut boka «Vold i hjemmet: barns strategier».

Forside av "Vold i hjemmet"I denne boken møter vi barn som forebygger vold, griper inn under voldsutøvelsen, beskytter omsorgspersoner og søsken, og som søker eller har søkt hjelp utenfor familien. Barnas mål er alltid å påvirke det som skjer.

Carolina Øverlien viser gjennom sine intervjuer og analyser hvilke strategier barna benytter og hvordan mange på tross av langvarig og grov vold i hjemmet aldri får kontakt med barnevern eller politi. Barna opplever at hjelpeinstansene er til for de voksne, og at de må hjelpe seg selv. Vi får et innblikk i hvordan barna opplever lærere, politi og barnevern. Samtidig gir forfatteren en oversikt over internasjonal forskning på området. Boken henvender seg til studenter ved helse- og sosialfagsutdanningene og er aktuell for profesjonelle som kommer i kontakt med barn og unge som opplever vold i hjemmet, blant annet lærere, barnevernspedagoger, psykologer og politi (Universitetsforlaget).

Boka kan lånes i biblioteket eller du kan bestille den i BIBSYS.

Publisert: - Sist oppdatert: |