Hopp til innhold

Barnehusevalueringen 2012

Politihøgskolen og NOVA har evaluert barnehusene i Norge på oppdrag fra Politidirektoratet. Evalueringen består av to rapporter. Delrapport 1 er utarbeidet av Politihøgskolen og NOVA, mens Delrapport 2 er utarbeidet av NOVA.

Barnehusevalueringen 2012 - Delrapport 1

Rapporten har tittel «Barnehusevalueringen 2012 : Delrapport 1 : Barnehusmodellens implikasjoner for politiets arbeid med fokus på dommeravhør og rettsmedisinsk undersøkelse» og er skrevet av Elisiv Bakketeig (NOVA), Mette Berg (PHS), Trond Myklebust (PHS) og Kari Stefansen (NOVA).

Sammendrag:

«Barnehusene» er et tverrfaglig, samlokalisert tiltak rettet mot barn og unge utsatt for seksuelle overgrep eller vold, eller som har vært vitne til vold. Det første barnehuset i Norge ble opprettet i 2007, og det er nå barnehus i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Hamar, Tromsø og Stavanger - det åttende åpner i Ålesund i løpet av 2012. På barnehusene gjennomføres dommeravhør, rettsmedisinsk undersøkelse, rådgivning og behandling. Ordningen går ut på at fagfolkene kommer til den som har vært utsatt for overgrep, slik at han eller hun slipper å forholde seg til mange ulike instanser. Det er lagt vekt på at lokalene skal være innbydende og funksjonelle, og være tilpasset barn og ungdom i ulike aldersgrupper.

I rapporten presenteres barnehusenes historikk, erfaringer med barnehus fra andre land, og ikke minst hvilke erfaringer man så langt har med de norske barnehusene. Grunnlagsmaterialet bygger på intervjuer, spørreundersøkelser og dokumenter. Våre funn viser at måten dommeravhørene gjennomføres på ikke endres i barehusene, men at rammevilkårene for dommeravhørene har blitt vesentlig bedre. Det tverrfaglige samarbeidet vurderes som positivt, og til tross for en del utfordringer, er impliserte aktører i hovedsak tilfreds med arbeidet ved barnehusenes. På noen områder er det samtidig behov for avklaringer. Dette gjelder både rammebetingelser og målgrupper, og spørsmål knyttet til gjennomføringen av rettsmedisinsk undersøkelse.

Rapporten kan leses i fulltekst i PIA:

Bakketeig, E., Berg, M., Myklebust, T. & Stefansen, K. (2012). Barnehusevalueringen 2012 Delrapport 1: Barnehusmodellens implikasjoner for politiets arbeid med fokus på dommeravhør og rettsmedisinsk undersøkelse. (PHS Forskning; 2012:6). Oslo: NOVA; Politihøgskolen.

Delrapport 2

«Barnehusevalueringen 2012: Delrapport 2:En undersøkelse blant barn og pårørende, jurister og politifolk, samt ledere og ansatte» er skrevet av Kari Stefansen, Tonje Gundersen og Elisiv Bakketeig og er utgitt av NOVA.

Publisert: - Sist oppdatert: |