Hopp til innhold

Ny bok: Strategies for preventing terrorism

Professor Tore Bjørgo har utgitt en ny bok om strategier for å forebygge terrorisme. Kjernen i studien er en helhetlig og generell modell for forebygging av kriminalitet.

Forsidebilde av Strategies for preventing terrorism

I sin nye bok tar prefossor Tore Bjørgo for seg strategier for å foregygge terrorisme.Modellen tar utgangspunkt i begrepet «forebyggende mekanismer», som er forklaringer på hvordan visse virkemidler gir en kriminalitetsreduserende effekt.

Studien identifiserer ni slike forebyggende mekanismer mot kriminalitet: Moralske sperrer, redusere rekruttering, avskrekking, avverging, inkapasitering (dvs. uskadeliggjøring), beskytte sårbare mål, redusere gevinster, redusere skade, og å få kriminelle/terrorister til å slutte (rehabilitering). I denne boken er modellen anvendt på kriminalitetsformen terrorisme. Bjørgo arbeider nå med ei ny bok som anvender modellen på et bredt spekter av kriminalitetsformer, som innbrudd i bolig, organisert kriminalitet med utgangspunkt i MC-gjenger, seksuelle overgrep mot barn på internett, bilkjøring i ruspåvirket tilstand, og piratvirksomhet til sjøs.

Videreføring
Boka er en oversatt og betydelig utvidet videreføring av PHS-rapporten «Forebygging av terrorisme og annen kriminalitet», som kom i januar 2011.

Her er et utdrag fra vurdering som ble innhentet av forlaget i forbindelse med utgivelsen av boka.

«Over the last two decades the author has established an unrivalled reputation for scrupulous scholarship and research in all fields of terrorism and political violence but especially in regard to political violence and hate crimes committed by the far right. This manuscript is very much the distillation and summation of a body of work that is already widely and highly regarded».

Papir og nett
Boka har nettopp kommet ut på det velrennomerte forlaget Palgrave Macmillan, som distribuerer globalt. Boka publiseres både som e-bok (bl.a. på Kindle) og som vanlig trykt bok.

Boka kan blant annet kjøpes på Amazon, på Akademika på Blindern i Oslo eller lånes i biblioteket.

Publisert: - Sist oppdatert: |