Hopp til innhold

PIA - vårsemesteret 2013

Forsiden PIA
Flittig bruk av PIA i 2013
Bruken av PIA har økt betraktelig, og det er spesielt bacheloroppgaver som blir mye lest. Se hvilke ti dokumenter som har blitt åpnet flest ganger så langt i 2013.

PIA er Politihøgskolens åpne institusjonelle arkiv for faglige og vitenskapelige arbeider i fulltekst. Arkivet inneholder over 250 dokumenter, og er stadig i vekst. I PIA finner du bachelor- og masteroppgaver, doktoravhandlinger, vitenskapelige artikler, bokanmeldelser og forskingsrapporter, skrevet av studenter og ansatte ved Politihøgskolen.

I første halvdel av 2013 har PIA hatt 14 500 besøkende. Til sammenligning var det 13 000 besøkende i hele 2012, og 4000 i 2011.

De ti mest populære dokumentene vårsemesteret 2013:

1. Politihøgskolen (2013). Evalueringsrapport: Øvelse Tyr 2012. Oslo: Politihøgskolen.

2. Jakobsen, A. (2012). Politiets forebyggende arbeid mot narkotika: En teoretisk oppgave (Bacheloroppgave, Politihøgskolen).

3. Abraham, S. (2012). Opptak til Politihøgskolen: Utvikling av ny seleksjonsmetode (Spesialistoppgave i organisasjonspsykologi, Norsk psykologforening).

4. Berntsen, Ø. & Aasbø, L. (2012) Arbeidet mot utelivsvold : en teoretisk oppgave (Bacheloroppgave, Politihøgskolen).

5. Aarsborg, J. (2012). Bekymringssamtalen som verktøy for å forebygge narkotikamisbruk blant ungdom : en teoretisk oppgave (Bacheloroppgave, Politihøgskolen).

6. Christensen, D. (2012) Politiets forebyggende arbeid mot utelivsvold : en teoretisk oppgave (Bacheloroppgave, Politihøgskolen).

7. Andresen, A. H. (2012) Politiets trening på bruk av fysisk makt: en evaluering i lys av utvalgte arbeidskrav (Masteroppgave, Politihøgskolen)

8. Skisland, K. U. (2012) På hvilken måte kan politiet bidra til å endre ungdommens holdning til rus? (Bacheloroppgave, Politihøgskolen).

9. Bie-Larsen, H. & Bergan, H. (2012) Politipatruljens forebyggende arbeid med vold i nære relasjoner : en teoretisk oppgave (Bacheloroppgave, Politihøgskolen).

10. Bestvold, J. (2012) Vold i parforhold : en teoretisk oppgave (Bacheloroppgave, Politihøgskolen).

Sju av de ti mest leste dokumentene er altså bacheloroppgaver, noe som tyder på at årets avgangselever har brukt PIA flittig i arbeidet med sine bacheloroppgaver.

Vi takker alle som har bidratt til PIA dette semesteret, og ser fram til godt samarbeid videre.

Publisert: - Sist oppdatert: |