Hopp til innhold

Mai

Bokanmeldelse av Morten Holmboe

Morten Holmboe har anmeldt boken «Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet: Undersøkelse og beslag i feltet mellom forvaltningsprosess og straffeprosess» (Stub, 2011). Anmeldelsen kan leses i PIA.

Samfunnspsykologi i Norge

Førsteamanuensis ved PHS, Joshua Phelps, har vært gjesteredaktør av mai-nummeret av tidsskriftet Psychology and Society. Phelps' innledning til nummeret: «Societal Psychology in Norway», kan leses i fulltekst i PIA.

Varsling og nyliberalisme: Ny artikkel i PIA

Brita Bjørkelo (PHS) og Ole Jacob Madsen (UiO) har publisert artikkelen «Whistleblowing and neoliberalism: Political resistance in late capitalist economy» i tidsskriftet Psychology & Society.

Bjørgos vitneforklaring i 22/7-rettsaken

Tore Bjørgo ble innkalt som ekspertvitne i 22/7-rettssaken for å belyse ideologiske og terroristiske perspektiver. Bjørgo publiserte i oktober 2012 en artikkel hvor han redegjør for vitneforklaringen. Artikkelen kan nå leses i fulltekst i PIA.