Hopp til innhold

Premiere!

I dag lanserar vi to filmar om oppgåveskriving og bruk av kjelder og referansar.

Kvart semester har vi undervisning for studentar, ansatte og kursdeltakarar. Desse timane er til stor nytte for dykk som skal/er i gong med å skrive oppgåve.

No har vi laga to filmar som er basert på våre undervisningstimar, og gjev deg tilgong til våre forelesningar døgeret rundt.

På sida Skrive oppgave finn dykk filmane og meir informasjon om oppgåveskriving, kjeldebruk og bruk av APA-standard.

Publisert: - Sist oppdatert: |