Hopp til innhold

Bokomtale: Krimmigrasjon

Boka «Krimmigrasjon: Den nye kontrollen av de fremmede» ble lansert i august, og Morten Holmboe ved PHS har anmeldt den. Du kan lese bokomtalen i PIA og låne boka i biblioteket.

Boka er redigert av Nicolay B. Johansen, Thomas Ugelvik og Katja Franko Aas, og handler i følge forlagets bokomtale om «hvordan to tidligere atskilte statlige kontrollsfærer - utlendingskontrollen og kriminalitetskontrollen - påvirker hverandre, siver over i hverandre og legger premisser for hverandre. I 'krimmigrasjonens tidsalder' blir grensekontrollen mer og mer politiaktig, mens justisfeltet i bred forstand preges av at utlendingskontroll flyttes inn mot sentrum av virksomheten. Kriminalitet, straff, migrasjon og statsborgerskap har blitt størrelser som hører naturlig sammen.»

Forsiden på boken Krimmigrasjon Et av kapitlene, «Grenser for forebygging? : 'de unge fremmede' og kriminalitetsforebyggende politiarbeid» er skrevet av Helene I. Gundhus og Marit Egge fra Politihøgskolen.

Holmboes bokomtale er basert på en innledning holdt ved bokens lansering på Litteraturhuset i Oslo 23. august 2013.

Boka kan du låne i biblioteket og bokanmeldelsen kan du lese i PIA.
Publisert: - Sist oppdatert: |