Hopp til innhold

Masteroppgave fra PHS om kunnskapstyrt politiarbeid

Vi gratulerer Lill Heidi Tinholt med master i politivitenskap. Oppgaven heter «Kunnskapsstyrt politiarbeid: I hvilken grad benyttes kunnskapsgrunnlaget i strategisk analyse som styringsverktøy?» og kan leses i fulltekst i PIA.

Sammendrag av oppgaven

Kunnskapsstyrt politiarbeid er en relativt ny tilnærming for politiets arbeid i kriminalitetsbekjempelsen. I dette ligger en forventning om at politiet aktivt skal forholde seg til, og anvende, andre typer kunnskap enn sin egen erfaringsbaserte. Politiet har alltid satt den praktiske, ofte tause kunnskapen høyt. Det forventes nå at politiet systematisk og metodisk skal innhente relevant informasjon og kunnskap som analyseres. Slik får politiet blant annet strategiske analyser som et styringsverktøy for ledelsen når den skal treffe strategiske beslutninger om forebyggende og bekjempende kriminalitet. Denne masteravhandlingen har som formål å se på hvilke erfaringer politimestere har med å bruke strategisk analyse som styringsverktøy.

Les oppgaven i fulltekst i PIA

Tinholt, L. H. (2013). Kunnskapsstyrt politiarbeid: I hvilken grad benyttes kunnskapsgrunnlaget i strategisk analyse som styringsverktøy? (Master i politivitenskap). Oslo: Politihøgskolen

Publisert: - Sist oppdatert: |