Hopp til innhold

august

Nytt tidsskrift: Nordisk politiforskning

Open access tidsskriftet «Nordisk politiforskning» har som mål å presentere ny kunnskap og forskning innen politiforskning, politivitenskap og polisiær virksomhet (policing) i de nordiske landene.

Ny artikkel av Silje Fekjær

Silje Fekjær har publisert artikkelen «Police students’ social background, attitudes and career plans» i tidsskriftet Policing: An International Journal of Police Strategies & Management.