Hopp til innhold

august

Nytt tidsskrift: Nordisk politiforskning

Open access tidsskriftet «Nordisk politiforskning» har som mål å presentere ny kunnskap og forskning innen politiforskning, politivitenskap og polisiær virksomhet (policing) i de nordiske landene.

Ny artikkel av Silje Fekjær

Silje Fekjær har publisert artikkelen «Police students’ social background, attitudes and career plans» i tidsskriftet Policing: An International Journal of Police Strategies & Management.

Dette rives mest av hylla

Vi har hentet ut statistikk for utlån fra biblioteket i perioden august 2013 til juni 2014. Hva låner studentene? Hva leser de ansatte i etaten og de ansatte ved PHS?