Hopp til innhold

april

Trond Kyrre Simensen

Ny masteroppgåve frå PHS

Vi gratulerar Trond Kyrre Simensen med mastergrad i politivitenskap. Avhandlinga har tittel «Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid: En studie av forventninger og praksis».

Artikkel av Vestby publisert i PIA

Annette Vestby sin artikkel «Politi og mening» - publisert i Materialisten i nr. 3, 2014 – kan nå leses i fulltekst i PIA