Hopp til innhold

Overgrep mot eldre i nære relasjoner og politiets rolle

Bilde av Geir Aas
NY RAPPORT FRÅ PHS FORSKNING: «Overgrep mot eldre i nære relasjoner og politiets rolle»

Geir Aas har skrevet rapporten «Overgrep mot eldre i nære relasjoner og politiets rolle» som er ein del av serien PHS Forskning. Vi gratulerer Geir med innsatsen!

Frå forordet kan vi lese kva Geir skriv om arbeidet sitt med vald i nære relasjoner:

-Denne rapporten er min tredje studie av problemstillinger rundt politiets håndtering av vold i nære og familiære relasjoner. I 2009 leverte jeg min doktorgradsavhandling om hvordan politipatruljene i Oslo håndterer nødmeldinger om familievold. I 2014 ga jeg ut boken med tittelen «Politiet og familievolden» som tok et omvendt perspektiv, et utgangspunkt i voldsutsattes møte med politiet. Da var det voldsutsatte kvinner på krisesentre rundt i landet som ble satt i sentrum. Ingen av disse studiene fokuserte spesielt på de eldre voldsutsatte, og denne rapporten er et forsøk på å veie opp for det. Det knytter seg spesielle problemstillinger til denne aldersgruppen, ikke minst for en hjelpende og grensesettende aktør som politiet. Mange eldre befinner seg i en spesielt sårbar situasjon når man krenkes av sine nærstå- ende, særlig når overgriper er ens egne barn eller barnebarn. Her er båndene spesielt sterke.

Samandrag:

Over the past decades, domestic violence, violence against women and child abuse has received much attention, both in the media, in political discourse and in social research. Abuse of the elderly however, arouses limited interest. Both in government action against domestic violence and in police guidance manuals the elderly receive little attention. Regarding abuse in close and familial relationships many of the same problems arise for the elderly as for younger people. The pain associated with being pestered and bothered over time by someone close to you is probably not so different across the various age groups. The older part of the population seems however to be particularly vulnerable to abusive relationships – taking age, health, and dependency on assistance into consideration. The ability to secede and reestablish decreases with increasing age. The elderly are also often dependent on help from the abuser. In addition, the elderly are exposed to abuse from their own children and grandchildren. For many victims it is almost impossible to detach oneself from the relationship with one's own children, and in general it is probably more difficult than detachment from one's own spouse. Ties to children are particularly strong. This is probably a central reason why abuse of the elderly is one of the most hidden and difficult forms of violence in the population.

Les rapporten i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |