Hopp til innhold

Ny rapport frå PHS Forskning

Rapporten har tittel «Sikring av sentrale myndighetsinstitusjoner i et utvalg land: Rollefordeling mellom politi og annet sikkerhetspersonell i Storbritannia, Tyskland, Danmark og Sverige».

Rapporten er skrive av Cato Hemmingby, Per Håkon Sand (PHS), Tore Bjørgo (PHS) og Anders Snortheimsmoen.

Samandrag:
«Rapporten omhandler rollefordeling mellom politi og annet sikkerhetspersonell ved objektsikring av sentrale myndighetsinstitusjoner i et utvalg land, samt generelle betraktninger. I utlandet synes rollefordelingen mellom politi og vaktpersonell avklart. I Storbritannia, Tyskland og Danmark står politimonopolet sterkt, mens Sverige har en modell med «skyddsvakter». I Norge utføres objektsikring av vakter og vektere. Spørsmålet er om dagens trusselbilde tilsier at politiet i større grad bør bidra på dette området, for å få på plass en reell reaksjonskapasitet overfor tunge trusselaktører»  (sjå utfyllande samandrag i rapporten).

Heile rapporten les du i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |