Hopp til innhold

Hva mener de profesjonelle aktørene i rettsvesenet om DNA-bevis?

Johanne Yttri Dahl har skrevet artikkelen «DNA-bevis i retten: De profesjonelle aktørene i rettsvesenets erfaringer og oppfatninger» i Tidsskrift for Rettsvitenskap.

Denne artikkelen belyser og analyserer de profesjonelle aktørene (politi, påtalemyndighet, dommere/dommerfullmektiger og forsvars-/bistandsadvokater) i rettsvesenet sine erfaringer og oppfatninger av ulike momenter knyttet til DNA-bevis i retten.

Sammendrag:

Denne artikkelen bygger på en spørreundersøkelse besvart av rettsvesenets profesjonelle aktører; politi, påtalemyndighet, dommere/dommerfullmektiger og forsvars-/bistandsadvokater. Artikkelen belyser og analyserer disse aktørenes erfaringer og oppfatninger av ulike momenter knyttet til DNA-bevis i retten. Funnene viser at de fleste respondenter mener at behandlingen av DNA-bevis i retten er grundig og flere respondenter er enige enn uenige i at mer bruk av sakkyndige i retten vil bedre beslutningsgrunnlaget for dommerne. En stor overvekt av respondentene opplever ikke at det forekommer noen CSI-effekt i norske rettssaler. Det er også jevnt over en tiltro til at DNA-bevis har betydning for utfallet i saker samt at det bidrar til flere domfellelser – også riktigere domfellelser ved at DNA bidrar til å øke rettssikkerheten. Politi og påtalemyndigheten er gjennomgående mer positive til DNA enn dommere og forsvarsadvokater, og dommere er gjennomgående mer positive enn forsvarsadvokater.

Les artikkelen i PIA

Les mer om Johanne Yttri Dahl

 

Publisert: - Sist oppdatert: |