Hopp til innhold

Politihøgskolens forskning på norsk og engelsk

Haavard Reksten med forskningsmeldingen 2014 i hånden
HØY PUBLISERINGSFREKVENS: Leder for forskningsavdelingen, Haavard Reksten, synes det er gledelig at antall vitenskapelige publikasjoner er høyere enn noen gang.

Forskningsmeldingen fra Politihøgskolen i 2014 kan leses på både papir og på nett - i norsk og engelsk utgave.

Meldingen 2014 viser at Politihøgskolen bidrar i samfunnsdebatten som aldri før. Fjoråret ble et toppår for både vitenskapelige publiseringer og kronikker. Oversikten fra 2014 viser at det samlede antallet arbeider i fjor var 88. Det er en sterk økning fra 2013 hvor det totalt ble publisert 68 arbeider.

- Det er svært gledelig at antall vitenskapelige publikasjoner er høyere enn noen gang. Det er tydelig at ansatte på PHS har blitt mer bevisste på å publisere i tellende kanaler, sier leder for forskningsavdelingen, Haavard Reksten.

Det er trykket opp både en norsk og engelsk utgave av Forskningsmeldingen 2014, men publikasjonene ligger også på nett.

Publisert: - Sist oppdatert: |