Hopp til innhold

Reelt og informert samtykke til ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

Bilde av Morten Holmboe
PUBLISERT ARTIKKEL: I siste utgåve av Tidsskrift for strafferett finn du ein artikkel av Morten Holmboe
Morten Holmboe har skrive artikkelen «Reelt og informert samtykke til ungdomsstraff og ungdomsoppfølging» i Tidsskrift for strafferett.

Samandrag:

Lovbrytere som var under 18 år på handlingstidspunktet, kan blant annet straffes med ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging. Reaksjonene krever samtykke fra lovbryteren og eventuelle verger før de ilegges. Reaksjonene gjennomføres ved at det fastsettes en ungdomsplan, og både denne planen og en del endringer i vilkårene krever lovbryterens godkjenning. Loven gir hjemmel for vidtrekkende vilkår i en ungdomsplan, som først fastsettes etter at reaksjonen er endelig ilagt. Spørsmålet er da hvordan man kan sikre at lovbryteren – før reaksjonen ilegges – kan få tilstrekkelig informasjon til at samtykket er reelt og informert. Det foreslås at lovgiveren vurderer å endre reglene om innholdet i og kontrollen med en ungdomsplan, og at domstolene burde få en videre adgang til å endre reaksjonen der en ungdomsplan ikke kommer i stand eller vilkårene brytes.

Artikkelen les du i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |