Hopp til innhold

juni

Forside masteroppgave

Ikke-tekniske feilkilder ved bruk av digital bevis

Når digitale bevis inngår i etterforskningen av straffbare forhold, utgjør de ikke-tekniske feilkildene en trussel mot den nødvendige kvaliteten, og til sist rettssikkerheten? Dette er tema for Nina Sundes masteroppgave.
Høgskolelektor og stipendiat Patrick Risan

Patrick Risan med ny artikkel om avhør og traumatiserte vitner

Høgskolelektor og stipendiat Patrick Risan har publisert «Establishing and maintaining rapport in investigative interviews of traumatized victims: A qualitative study» sammen med den anerkjente rettspsykologen Rebecca J. Milne og Per-Einar Binder.