Hopp til innhold

Når politiet møter publikum - ny artikkel av Gunnar Thomassen

Nordisk politiforskning - forside
Nordisk politiforskning - nr. 1/ 2017
Gunnar Thomassen (forsker ved PHS) har publisert artikkelen "Når politiet møter publikum: En analyse av kontakterfaring og tillit til politiet" i Nordisk politiforskning.

Sammendrag:

Mange innbyggere kommer i kontakt med politiet hvert år. Tidligere forskning viser at graden av tilfredshet med denne kontakten kan ha betydelig innvirkning på tilliten til politiet. Et mindre utforsket tema er hvordan ulike former for kontakt oppfattes og påvirker tilliten til politiet. Med utgangspunkt i surveydata undersøker denne artikkelen hvordan henholdsvis politi- og egeninitiert kontakt oppfattes og påvirker ulike aspekter av tillit. Undersøkelsen finner at et flertall i begge kontaktkategorier var tilfreds med kontakten, og at begge typer kontakt har en signifikant innvirkning på tillit til politiet. Imidlertid synes politiinitiert kontakt å ha en større effekt enn egeninitiert kontakt på oppfatninger om prosessuell rettferdighet, mens egeninitiert kontakt synes å ha en større effekt enn politiinitiert kontakt på oppfatninger om effektivitet. Mulige årsaker og implikasjoner av funnene drøftes mot slutten av artikkelen.

Artikkelen kan leses i PIA.

Les mer om Gunnar Thomassens kompetanseområder og publiseringer. 

Publisert: - Sist oppdatert: |