Hopp til innhold

Pathways to Understanding Community-Oriented Policing in Post-Conflict Societies

Bilde av forfatterene
FORFATTERENE: Tom Damkås og Jaishankar Ganapathy
Tor Damkås (politioverbetjent) og Jaishankar Ganapathy (førstelektor) ved PHS, sammen med andre utvalgte samarbeidspartnere, fikk i 2015 utdelt 5 millioner euro av EU (Horizon 2020) til prosjektet «Community-Based Policing and Post-Conflict Police Reform»

Damkås og Ganapathy er nå ute med oversiktsartikkelen «Pathways to Understanding Community-Oriented Policing in Post-Conflict Societies».

I artikkelen tar forskerne for seg forskjellige sider ved lokalorientert politiarbeid og politireform i tidligere konfliktområder, med ambisjoner om å identifisere forskjeller og likheter. De peker også på dilemmaer og perspektiver rundt sikkerhetssektorreform, lokalorientert politiarbeid, tidligere konfliktområder og individuell sikkerhet med mer.

Les selve artikkelen her

Les mer om prosjektet på NMBUs nettsider.

Publisert: - Sist oppdatert: |