Hopp til innhold

The Norwegian police and victims of elder abuse in close and familial relationships

Bilde av forfatteren
UTE MED NY ARTIKKEL: Geir Aas
Geir Aas (førsteamanuensis ved PHS) er ute med en ny artikkel i tidsskriftet Journal of Elder Abuse & Neglect.

Forfatteren viser hvordan politiet forsøker å forebygge vold mot eldre i nære relasjoner, spesielt forelder-barn relasjoner. Politiarbeid med mishandling av eldre er dokumentert gjennom statistikk, og tallene viser at svært få saker ender i retten.

Hovedfokus i artikkelen er på forebygging og assistanse. Selv om de eldre selv ofte ikke ønsker å involvere politiet, så kan politiet gjøre en forskjell gjennom hjemmebesøk, motiverende samtaler, dialog og interdisiplinært samarbeid.

Utfordringene for politiet ligger i kravet om å opprette en kriminalsak (som ofrene ofte ikke ønsker), og plikten til å forhindre fremtidig mishandling. Forskning viser også at hjelpen og forebyggingen som utøves kan forverre mishandlingen.

Artikkelen kan leses i PIA

Publisert: - Sist oppdatert: |