Hopp til innhold

desember

Bilde av forfatterne

Federal Sentencing Reporter

Morten Holmboe (professor ved PHS) og Hans Myhre Sunde (førstekonsulent ved PHS) har begge bidratt med artikler til siste nummer av Federal Sentencing Reporter.
Forsiden av tidsskriftet

Nytt spesialnummer av Nordisk politiforskning

Nytt spesialnummer av Nordisk politiforskning er ute, med teamet forskningsmetoder i politiet: utfordringer, begrensninger og muligheter for fremtidig forskning på politifaget.
Bilde av forfatteren

Politi, magt og historie

Førsteamanuensis ved Politihøgskolen Geir Heivoll har bidratt med et kapittel i festskriftet tilegnet Henrik Stevnsborg: «Politi, magt og historie».