Hopp til innhold

Politi, magt og historie

Bilde av forfatteren
Førsteamanuensis ved Politihøgskolen Geir Heivoll har bidratt med et kapittel i festskriftet tilegnet Henrik Stevnsborg: «Politi, magt og historie».
Foto av forfatteren

Forfatter: Geir Heivoll

Heivoll har skrevet kapittelet «Om det historiske grunnlag for læren om politiets generalfullmakt».

Etter 1700-tallet ble det økt fokus på sikkerhet for staten, det offentlige og borgere. De to pilarene som skulle sørge for statlig styring og økt sikkerhet var justis og politi. Med bakgrunn i dette, og i tradisjon og tidligere oppfatninger av politiets funksjon ble det utviklet en lære om at politiet måtte ha en uskreven myndighet til å gjøre det som er nødvendig for å fjerne trusler mot offentlig orden og sikkerhet.

Disse elementene bidro til å forme læren om politiets generalfullmakt på første halvdel av 1900-tallet. Heivoll har på informativt vis oppsummert reisen som resulterte i formuleringen av politiets myndighet som håndhevere av statens sikkerhet og orden.

Lån boken i Oria

Publisert: - Sist oppdatert: |