Hopp til innhold

Right-wing extremists and anti-islam activists in Norway: constraints against violence

Bilde av publikasjonens forside
FORSIDEN: på publikasjonen
Tore Bjørgo (professor ved C-REX og professor II ved PHS) og Ingvild Magnæs Gjelsvik (stipendiat ved PHS) har publisert sine undersøkelser blant høyreekstreme og anti-islamistiske grupper i Norge.

Det finnes en rekke høyreekstreme- og anti-islamistiske grupper i Norge og Skandinavia, allikevel er det bare en brøkdel av medlemmene i disse gruppene som tyr til vold. De fleste medlemmene tar avstand fra vold som virkemiddel. Hvorfor er det slik?

Forfatterne har intervjuet 10 personer fra forskjellige høyreekstreme og anti-islamistiske miljøer i Norge, samt brukt sin egen tidligere forskning, i håp om å forstå hvorfor de ikke bruker vold.

Denne publikasjonen er foreløpig et arbeidsdokument. Undersøkelsene er et bidrag til et større forskningsprosjekt som heter «Who does not become a terrorist, and why? Toward an empirically grounded understanding of individual motivation in terrorism» støttet av blant annet Minerva Research Initiative i det amerikanske forsvarsdepartementet. Prosjektet er ikke ferdigstilt, og forfatterne har derfor valgt å publisere sin del på egenhånd.

Les hele undersøkelsen på C-REX sine nettsider

Publisert: - Sist oppdatert: |