Hopp til innhold

Trusler og trusselhendelser mot politikere

Bilde av forfatterne
FORFATTERNE: Emilie Silkoset og Tore Bjørgo. Foto: Naledi Forbod
2 av 5 politikere på Stortinget og i Regjeringen har opplevd alvorlige trusler, mens 4 av 5 har opplevd uønsket oppmerksomhet eller atferd. Trusler i sosiale medier øker mest.

Dette er noe av funnene i undersøkelsen «Trusler og trusselhendelser mot politikere: en spørreundersøkelse blant stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer». Politihøgskolen, ved professor II Tore Bjørgo og vitenskapelig assistent Emilie Silkoset, har utført undersøkelsen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Rapporten ble lagt frem i Biblioteket ved PHS onsdag 17.januar.

Også i 2013 ble det laget en tilsvarende undersøkelse, og i 2017 er mye av trusselbildet likt. En konklusjon er at norske politikere ser ut til å ha fått et konstant trusselbilde, som omfatter mange. Spesielt øker omfanget av trusler og hatmeldinger gjennom sosiale medier. 

1 av 10 politikere har vurder å slutte som følge av trusler og sjikane, og dette mener Tore Bjørgo kan utgjøre en trussel også mot demokratiet. PST, som også var representert på fremleggelsen, vil bruke rapporten i sitt arbeid for å jobbe kunnskapsbasert mot denne typen trusler som fremsettes mot myndighetspersoner. 

Les rapporten i PIA

Publisert: - Sist oppdatert: |