Hopp til innhold

Bygge kompetanse for å beholde kompetanse

Rapportens forside
Rapportens forside
Brita Bjørkelo (PHS) og Liv Finstad (UiO/PHS) har skrevet rapport fra FIKS-prosjektet som undersøkte kjønnsbalansen i toppstillinger i forskning.

Siden våren 2013 har PHS hatt et særlig fokus på kjønnsbalanse i toppstillinger i forskning, ved blant annet søknader til NFRs program Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forsknings ledelse (BALANSE). Parallelt med søknader om støtte ble det opprettet tre «professorkvalifiseringsgrupper». Kjønnsfordelingen blant førstestillingsansatte ved PHS følger mønsteret innenfor UH-sektoren med relativt jevn kjønnsfordeling på PhD og førsteamanuensisnivå og skjevheter på professornivå. I tillegg varierer andelen ansatte i førstestilling mye ved PHS. I perioden 2015–2018 hadde PHS det NFR-støttede Balanseprosjektet «Bygge kompetanse for å beholde kompetanse/Fix the system and achieve unique institutional goals» (FIKS). Formålet var å øke kjønnsbalansen i toppstillinger i forskning (professor). Aktivitetene om fattet kvalifiseringsgrupper, arenaer for kunnskapsdeling, fordeling av FoU-tid, før- og fullvurdering, kartlegging av forskningssystemet, utvikling av lokale kriterier for opprykk til professor, lederutviklingsprogram og kurs (f.eks. akademisk skriving og forskningsledelse).

I løpet av FIKS-prosjektet mistet PHS fire professorer (oppsigelse og/eller pensjon), hvorav to kvinner. I samme periode fikk PHS tre nye professorer (to kvinner og en mann). Det er derfor fortsatt en skjevfordeling totalt, noe det jobbes videre med i nye Balanse-prosjekter.

Brita Bjørkelo er professor ved PHS og leder av forskergruppen Organisasjon og ledelse ved Politihøgskolen. Hun initierte og ledet tidligere FIKS-prosjektet. Liv Finstad er professor emerita ved Universitetet i Oslo og deltar i Politihøgskolens arbeid for å fremme kjønnsbalanse og forskningskvalitet.

Les hele rapporten i PIA

Publisert: - Sist oppdatert: |