Hopp til innhold

juni

Bilde av forfatter Stine Marie Strømnes

Masteroppgave om internasjonalt politisamarbeid

Stine Marie Strømnes har fullført en erfaringsbasert master i etterforskning med oppgaven: “Internasjonalt politisamarbeid: Faktorer som kan påvirke valget om bruk av felles etterforskningsgrupper med utlandet”.
Bilde av studenten og sensorene

How to Make an Expert Detective?

Halldór Rósmundur Guðjónsson har skrevet masteroppgaven «How to Make an Expert Detective?: An Evaluation of the first ever Icelandic Lead Detective Development Programme».