Hopp til innhold

Masteroppgave om kompetansekriteriene i politiet

Bilde av forfatteren
KRISTIN TORGERSEN: med oppgaven i hånd (Foto: privat.)
Kristin Torgersen har fullført sin mastergrad i politivitenskap med oppgaven «Kompetansekriterier for å bli pb.2 og pb.3: Hvordan bidrar kompetansekriterier til å utvikle kompetanse i politietaten?»

Kompetansekriteriene er et sett ufravikelige krav som må oppfylles for å kvalifisere til politibetjent 2 og politibetjent 3. Kravene er ment å øke politibetjentenes kompetanse.

Oppgaven tar for seg formålet med- og opplevelsen av kompetansekriteriene, og hvorvidt de bidrar til å utvikle kompetansen i etaten. Bakgrunn for oppgaven er en dokumentanalyse av Politidirektoratet (POD) sitt rundskriv 2002/04, og intervjuer av fire politibetjenter.

Ingen overordnet plan
Torgersen rapporterer at det mangler en overordnet kompetanseplan i politiet. Det finnes heller ingen definerte mål for de enkelte kriteriene man måles opp mot, som gjør det vanskelig å evaluere tiltakene i ettertid.

Informantene i oppgaven forteller om en selvstyrt kompetanseplanlegging i forkant av oppfyllelsen av kompetansekriteriene.

- Kompetansekriteriene vil slik jeg anser dem, ikke være hensiktsmessig for å faktisk utvikle kompetanse i politiorganisasjonen, da kompetansen som tilegnes kan synes å virke tilfeldig skriver Torgersen.

Les hele oppgaven i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |