Hopp til innhold

Lagring av EndNote

På grunn av at EndNote krever at fillagring følger en bestemt rekkefølge for å fungere ordentlig, informerer produsenten av EndNote at man ikke bør lagre EndNote-biblioteket (eller andre EndNote-filer) på noen av skytjenestene som finnes f.eks. OneDrive. Les mer på produsentens hjemmeside.

Du bør derfor passe på at EndNote-biblioteket lagres lokalt på datamaskinen.

Flytte filene til lokal lagring

For ansatte på Politihøgskolen: dette gjelder hvis du har hatt biblioteket ditt på H: eller i OneDrive.

Filene i biblioteket heter ofte (hvis du ikke har gitt dem egne navn): My EndNote Library.enl og My EndNote Library.Data. Du må flytte begge filene når du skal flytte biblioteket!

Lag en mappe på for eksempel Dokumenter på C: der du legger alt relatert til EndNote (f.eks. C:\Users\dittbrukernavn\Dokumenter\EndNote). Sørg også for at mappen som heter Styles kommer med, hvis du har den.

Eksempel:
Filstruktur med EndNote-filer          

Når filene er flyttet over lokalt, så er det lurt å åpne biblioteket ved å dobbeltklikke på .enl-filen. Da vil EndNote åpne seg og lagre bibliotekets plassering. Neste gang du åpner EndNote, vet programmet hvor filen er lagret.

Og: for at EndNote nå skal finne igjen stilene som du bruker (hvis du for eksempel har lastet ned en norsk stil), må du vise den hvor de er lagret. Det gjør du i EndNote på: Edit > Preferences > Folder locations > Styles folder. Klikk på Select folder, og finn frem til den nye plasseringen av mappen som heter Styles.

Sikkerhetskopier/backup

Siden biblioteket nå er lagret lokalt på maskinen, er det enda viktigere med backup.

Backup kan ordnes på to måter:

  1. Lage et EndNote Online-bibliotek, som synkroniserer med ditt lokale bibliotek: les mer om det på UiBs hjelpesider
  2. Ta manuell backup av EndNote-biblioteket ditt, og legge i «skyen» som OneDrive, eller på en minnepinne/ekstern disk.

For å lage manuell backup:

  1. Åpne EndNote, gå til Fil -> Compressed Library (denne funksjonen lagrer .enl og .data-filene i én fil)
  2. Klikk på Next (eller gjør de endringene du ønsker først)
  3. Velg hvor du vil lagre backupen; enten en minnepinne/ekstern harddisk eller et sted i skyen.
  4. Velg Save.

Ta kontakt med oss på biblioteket hvis du trenger hjelp til å flytte biblioteket ditt.

Sist oppdatert: |