Hopp til innhold

Skrive oppgave

For akademiske oppgaver stilles det krav til sitering, referanselister og etisk bruk av kilder.

Pensum er sentralt som kildegrunnlag, men det kan også være aktuelt å finne annen faglitteratur og andre relevante dokumenter. Du kan lete etter litteratur i Oria (bibliotekets samling) og i våre databaser.

Ta kontakt med biblioteket hvis du ønsker hjelp til å søke etter faglitteratur eller andre kilder.

Kildehenvisninger

Korrekt kildebruk er viktig for en oppgaves redelighet og etterrettelighet. Du skal henvise både for å annerkjenne andres arbeid og for at det skal bli mulig å etterprøve ditt arbeid.

APA-standarden skal benyttes for utarbeidelse av kildehenvisninger og litteraturliste.

For manuell skriving av kilder er Kildekompasset og HSH' eksempelsamling god hjelp. 

Word (for Mac og PC) har innebygget system for føring av kilder, som systematiserer arbeidet med referansene. Som student ved PHS har du også mulighet til å laste ned EndNote, som er et eget referansehåndteringsprogram. 

Kildekritikk

Når du skriver en oppgave må du vurdere hvilke kilder du vil bruke. Kildene skal være relevante for oppgavens tema, og bygge opp under dine redegjørelser og drøftinger i oppgaven. 

Kort oppsumert bør du stille deg følgende spørsmål til tekster som du ønsker å bruke om kilde:

  • Hvem er forfatteren? Er det en kjent person innenfor fagfeltet? Hvor jobber vedkommende, og har hun/han skrevet annet om temaet?
  • Hvilke kilder er brukt? Se på litteraturlisten - finner du andre relevante ting der? Er det noen tekster der som er kjent for deg?
  • Hvilken målgruppe er teksten for? Er det akademisk eller populærvitenskaplig? 
  • Hvem er utgiver? Er boken gitt ut på et kjent forlag?
  • Når er teksten publisert? Er det sannsynlig at det har kommet nyere, oppdaterte tekster? 
  • For artikler: er tidsskriftet artikkelen er utgitt i fagfellevurdert

Mer hjelp?

Vi anbefaler KildekompassetSøk og skriv , VIKO , DelRett og PhD on Track (engelsk) som gode, faglige hjelpemidler til oppgaveskrivingen. 

Lurer du på hvordan et ord staves, eller hva som er forskjellen på amoralsk og umoralsk? Bruk ordbøker (tilgang via PHS' nettverk) og Språkrådets nettsider som hjelp.  

Sist oppdatert: |