Hopp til innhold

Studentstøtteordning (SSO)

Studentstøtteordningen (SSO) og kollegastøtteordningen (KSO) og er et tilbud om støtte og hjelp til alle studenter/ansatte og deres nærmeste pårørende dersom de ønsker det.

Kollegastøtte/studentstøtte er et lavterskeltilbud. Det gis støttesamtaler etter utfordrende hverdagslige hendelser som alene eller i sum kan føre til belastninger for enkeltpersoner. Tilbudet gjelder også ved kriser og særlig belastende hendelser.  

KSO-ordningen inngår som et ledd i den organiserte vernetjenesten (HMS) ved alle politidistrikt og særorgan. Kollegastøtten skal fungere som støtte og veileder for den enkelte ansatte, men ikke overta ledelsens ansvar for personalomsorg og oppfølging.

KSO har en positiv effekt på arbeidsmiljøet fordi det stimulerer til at ulike forhold i arbeidshverdagen blir lettere og snakke om. Det er viktig å legge til at det ikke må være en svært alvorlig sak for å ta kontakt. Visse dager kan ting være tyngre enn andre, og da kan det være greit å kunne snakke med noen. Vi vil bistå og eventuelt avklare hva slags problem det dreier seg om og kan også hjelpe til med oppfølgning til andre instanser. Studierelaterte henvendelser kan for eksempel håndteres av studentskipnaden.

SSO ordningen er organisert under LMU (læringsmiljøutvalget). Grunnen til at ordningen nå er todelt med KSO og SSO, er fordi studenter forholder seg til andre regler enn ansatte ved PHS.

Det er viktig at hendelser fra praksisåret blir fulgt opp, uansett om de er innrapportert til PHS eller ikke. Kollegastøtter kan også følge opp under skikkethetssaker eller saker som etterforskes av Spesialenheten.

Viktig bidrag
Man har også erfart at de daglige arbeidsoppgavene kan oppleves som belastende og føre til stress. Gjennom Kollegastøtteordningen og Studentstøtteordningen har det vist seg at det å være et medmenneske i hverdagen, er et viktig bidrag i belastende situasjoner. På PHS har kollegastøttene ansvar for både ansatte og studenter. Det er tre kollegastøtter i Oslo, to i Bodø, tre i Stavern og én i Kongsvinger. Det finnes en felles koordinator for alle enhetene.

Supplement
KSO og SSO er ikke ment å erstatte andre støttetiltak, men skal være et supplement og et viktig bidrag til å yte effektiv hjelp. Det siste året har flere ved PHS benytter seg av tilbudet.

Taushetsplikt
Det er viktig å presisere at KSO og SSO bygger på tillitt og konfidensialitet. Kollegastøttene er pålagt taushetsplikt og ordningen fungerer som et selvstendig tiltak som ikke inngår i etatens formelle organisasjon.

Alle kollegastøttene blir gitt et grunnkurs av POD. I tillegg deltar kollegastøttene på videreutdanning og relevante kurs.

Dette er kollegastøttene ved PHS (PDF)

For ytterligere informasjon eller spørsmål om KSO og SSO, ta kontakt med KSO-koordinator Kristin Nøkleby, .

Sist oppdatert: |