Hopp til innhold

Politiets registre

Formålet med forskergruppen Politiets registre (POLREG) er å (videre)utvikle potensialet for å bruke data fra politiets egne register til forskningsformål.

Politiet har en rekke registre, eksempelvis STRASAK, BL, eDNA, PO, Indicia, AFIS og AGENT, som inneholder data som er en spennende og relativt uutnyttet kilde til forskning. Data fra disse registrene kan bidra til å åpne «svarte bokser», områder man mangler systematisert kunnskap om, og dermed bidra til viktig innsikt i politipraksiser som er avgjørende for utvikling av organisatorisk læring og kunnskapsproduksjon. Å videreutvikle denne muligheten vil være å fortsette det metodiske nybrottsarbeidet innen politivitenskap som noen prosjekter ved Politihøgskolen allerede har begynt.

Forskergruppen er et møtepunkt mellom forskere fra ulike institusjoner samt mellom forskere og praktikere som benytter politiregistre som datamateriale i sitt arbeid.

Forskergruppen vil være en gylden mulighet for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om et felt som vil bidra til kunnskap og kunnskapsutvikling med relevans for politiet, politivitenskap og det kriminalpolitiske feltet. 

Medlemmer:

 • Johanne Yttri Dahl (leder, Politihøgskolen)
 • Heidi Fischer Bjelland (Politihøgskolen)
 • Morten Holmboe (Politihøgskolen)
 • Annette Vestby (Politihøgskolen)
 • Elisabeth Larsen (Politidirektoratet)
 • Torbjørn Skardhammar (Universitetet i Oslo)
 • Siri Fjærtoft Fossanger (Statistisk sentralbyrå)
 • Annelise Østby (Politidirektoratet)
 • Lillian Bøylestad (Folkehelseinstituttet)
 • Marianne Sætre (Oslo politidistrikt)
 • Marius Kvithyld (Oslo politidistrikt)
 • Christina Hofseth (Oslo politidistrikt)
 • Bjørnar Kjenn (Oslo politidistrikt)
 • Kristin Hellesø-Knutsen (Politidirektoratet)
 • Julie Høivik (Politihøgskolen)
 • Nina Jon (Politihøgskolen)
 • Anja Emilie Kruse (Nasjonal kunnskapssenter om vold og traumatisk stress)
 • Linda Ferrante (Folkehelseinstituttet)
 • Stian Lid (NIBR)
 • Sigmund Book Mohn (Statistisk sentralbyrå)
 • Helene Oppen Gundhus (Universitetet i Oslo)
 • Geir Aas (Politihøgskolen)
 • Jostein Hamberg (Politidirektoratet)
Sist oppdatert: |