Hopp til innhold

Seminarer

Forskergruppen «Politiutdanning, læringsmiljø og studenter» (PULS) arrangerer ulike seminarer.

13. juni 2019 kl. 13.15 - 15.00 møterom 1 PHS Oslo: Fagmiljø og utdanningskvalitet  

Endringer i utdanningssektoren har skapt et behov for diskusjoner om hvordan ‘det gode fagmiljøet’ ser ut og hvordan dette best kan reguleres. NOKUTs nye rapport ønsker å legge til rette for økt kunnskap og oppmerksomhet om dette. Samtidig bidrar rapporten til å avdekke misoppfatninger og knuse myter om NOKUTs krav til fagmiljøene. Medforfatter Stephan Hamberg kommer til PULS den 13.juni for å diskutere rapporten og forskningsresultater med oss.

- For NOKUT er denne rapporten første bidrag til en økt forståelse av fagmiljøenes betydning for utdanningskvaliteten. Vi ser fram til å følge opp dette i dialog med sektoren, sier NOKUTs administrerende direktør Terje Mørland.  

I rapporten har vi sett på hva som kjennetegner gode fagmiljøer. Et sentralt funn er at det ikke er mulig å gi et fasitsvar på hva et godt fagmiljø er eller hvordan det bør være satt sammen. Ulike fagområder og utdanningstyper har ulike behov, og kompetansesammensetningen og størrelsen på fagmiljøet må nødvendigvis variere. De fellestrekkene ved det «  gode fagmiljøet» som vi har identifisert befinner seg derfor på et overordnet nivå og ikke på detaljnivå.  

- Vi har funnet en del fellestrekk for hva som skaper gode fagmiljøer. Det gjelder kompetanseprofiler som bidrar til faglig utvikling og oppnåelse av læringsutbytte, god samhandling mellom ansatte, en reflektert bruk av eksterne undervisere, fokus på felles utvikling av studietilbudene og inkludering av studentene i faglige fellesskap, forklarer Stephan Hamberg, medforfatter av rapporten og assisterende avdelingsdirektør i evaluering- og analyseavdelingen i NOKUT.

Tidligere seminarer:

25. april 2019: «An Englishman in New York Experiences of being an ethnic minority within the Police force». 

Mariann Stærkebye Leirvik presenterer «An Englishman in New York? Experiences of being an ethnic minority within the Police force» og diskuterer hva resultatene betyr for politiutdanningen.

6. november 2018: «Seleksjonsmetodenes prediktive validitet ved PHS sin egnethetsvurdering»

Tom Skoglund presenterte og diskutererte forskningen sin om «Egnet som politi: seleksjonsmetodenes prediktive validitet ved PHS sin egnethetsvurdering».

25. september 2018: «Læringspreferanser og stillingsforventninger til norske politistudenter i et komparativt perspektiv»

Pål Winnæss, Marie-Louise Damen og Gunnar Thomassen belyste professionaliseringsdebatten i politiutdanning og så på spørsmålet om hvorfor politistudenter foretrekker praksisfag over teorifag. De sammenlignet kvantitative resultater fra flere europeiske land og så nærmere på norske politistudenter ved hjelp av kvalitative intervjuer.

Sist oppdatert: |