Hopp til innhold

Seminarer

Forskergruppen «Politiutdanning, læringsmiljø og studenter» (PULS) arrangerer ulike seminarer.

Tidligere seminarer:

13. juni 2019: «Fagmiljø og utdanningskvalitet» 

Endringer i utdanningssektoren har skapt et behov for diskusjoner om hvordan ‘det gode fagmiljøet’ ser ut og hvordan dette best kan reguleres. NOKUTs nye rapport ønsker å legge til rette for økt kunnskap og oppmerksomhet om dette. Samtidig bidrar rapporten til å avdekke misoppfatninger og knuse myter om NOKUTs krav til fagmiljøene. Medforfatter Stephan Hamberg diskutere rapporten og forskningsresultater.

25. april 2019: «An Englishman in New York Experiences of being an ethnic minority within the Police force»

Mariann Stærkebye Leirvik presenterer «An Englishman in New York? Experiences of being an ethnic minority within the Police force» og diskuterer hva resultatene betyr for politiutdanningen.

6. november 2018: «Seleksjonsmetodenes prediktive validitet ved PHS sin egnethetsvurdering»

Tom Skoglund presenterte og diskutererte forskningen sin om «Egnet som politi: seleksjonsmetodenes prediktive validitet ved PHS sin egnethetsvurdering».

25. september 2018: «Læringspreferanser og stillingsforventninger til norske politistudenter i et komparativt perspektiv»

Pål Winnæss, Marie-Louise Damen og Gunnar Thomassen belyste professionaliseringsdebatten i politiutdanning og så på spørsmålet om hvorfor politistudenter foretrekker praksisfag over teorifag. De sammenlignet kvantitative resultater fra flere europeiske land og så nærmere på norske politistudenter ved hjelp av kvalitative intervjuer.

Sist oppdatert: |