Hopp til innhold

Kick-off i Oslo august 2015

30 forskere og praktikere møttes til seminar i august 2015 for å sparke i gang «Politimetoder i endring».

Seminaret gikk over to dager, og hadde deltakere fra Sverige, Danmark, Skottland og Norge. Den første dagen ble innledet med at de fem forskerne i kjernegruppen ved Politihøgskolen presenterte sine prosjekter. Samarbeidspartnere og deltakere i forskernettverket innledet over temaer som dilemmaer knyttet til forutseende politiarbeid, kritiske vurderinger av politibegreper som pro- og reaktive metoder og andre utviklingstrekk ved politiets metodebruk.

- At så mange som forsker på relaterte temaer til vår overordnede problemstilling hadde anledning til å innlede er motiverende for oss som er så vidt i gang. Seminaret lover godt for forskernettverkets fremtidige utveksling av ideer og samarbeid om publikasjoner. Det er et stort spenn i deltakernes forskningsprofil, og det er vesentlig for å gå i dybden av problemstillingen. Alt fra grundige empiriske studier av organisert kriminalitet til juridisk og filosofisk kompetanse på drøfting av normative konsekvenser er representert, fortalte prosjektleder Helene O.I. Gundhus.

Se programmet for seminaret

Samtale over seminarbordet

Helene Gundhus,  Katja Franko, Lars Korsell, Synnøve Jahnsen

Thomas Friis Søgaard, Katja Franko, Kira Vrist Rønn, Lars Korsell, Mikkel Jarle Christensen, Nadja Kirchhoff Hestehave, Annette Vestby, Paul Larsson, Synnøve Jahnsen

Johanne Yttri Dahl, Nicholas Fyfe

Foto: Annette Vestby

Sist oppdatert: |