Hopp til innhold

Forebygging av organisert kriminalitet: bekjempelse av MC-kriminalitet

Hvordan påvirker ulike forståelser av gjengtilhørighet politiets metoder og strategier mot MC-kriminalitet?

«Forebygging av organisert kriminalitet: bekjempelse av MC-kriminalitet» vil undersøke ulike metoder som brukes for å bekjempe organisert kriminalitet i såkalte 1% MC-grupper eller Outlaw Motorcycle Gangs (OMG). Mer spesifikt vil prosjektet studere hvordan bestemte måter å problematisere motorsykkelklubber og gjengtilhørighet påvirker nasjonale og lokale strategier.

Prosjektet er interessert i hvordan forebygging av kriminalitet kan evalueres og måles, og hvordan utvikling av kriminalitetsbekjempende metoder er del av sosiale og politiske endringer som skjer på tvers av nasjonalstater, regioner og kontinenter.

Dette delprosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Publisert: - Sist oppdatert: |