Hopp til innhold

Motorsykkelgjenger og politimetoder

Tre motorsyklister
Foto: Overwater photography, tinyurl.com
Hvilken betydning har konflikt- og dialogbaserte politistrategier for berørte MC-klubber, og hvordan endrer nulltoleransetanken polisiær virksomhet generelt?

Det fremste målet med dette prosjektet er å beskrive og forstå bruken av ulike strategier mot motorsykkelgjenger i Norge. De første gjengene ble etablert på midten av 70-tallet. De fikk lite oppmerksomhet før på tidlig 90- tall da Rowdies i Trondheim knyttet seg til Hells Angels. Kort tid etter ble Bandidos etablert i Oslo.  I hovedsak har disse to strategiene vært tatt i bruk: Den ene er dialogmodellen som ble utviklet i Oslo, og den andre kan kalles konfrontasjonsmodellen. Siden 2011 har konfrontasjonsmodellen ligget til grunn for den nasjonale strategien mot gjengene.

Motorsykkelgjengene har for mange i politiet, blant befolkningen og i media, stått som en arketypisk form for organisert kriminalitet. Dette er paradoksalt på mange måter, men særlig fordi spørsmålet om hvorvidt disse gruppene best forstås som nettopp organiserte kriminelle, eller brorskap samlet rundt en bestemt livsstil, fremdeles debatteres åpent i akademia.

Spørsmålene om hva disse strategiene gjør med klubbene, den preventive effekten av dem, samt hva nulltoleransetanken og militaristiske former for politiinnsats gjør med politiet generelt, er sentrale temaer for analysen.   

Publisert: - Sist oppdatert: |