Hopp til innhold

Trender i politiets arbeid mot mobil vinningskriminalitet

Billys i striper, mørk vei, lang lukkertid
Foto: Nikos Koutoulas, tinyurl.com
Hvordan arbeider politiet med mobil vinningskriminalitet, og hvordan kommer endringer i forholdet mellom politiets forebygging, etterretning og etterforskning til syne på dette området?

«Mobil vinningskriminalitet» er et økende, internasjonalt fenomen som viser til såkalt profesjonelle, omreisende utenlandske lovbrytere som typisk utfører volumkriminalitet. Volumkriminalitet, en kategori bestående av innbrudd, tyveri, tyveri av kjøretøy og vold, utgjør nær halvparten av alle registrerte lovbrudd i Norge. Få av disse lovbruddene etterlater seg vesentlige spor, og etterforskes derfor sjelden (Tilley et al. 2007).

Lovbruddene innen denne kategorien er også blant de med lavest oppdagelsesrisiko. Mobile vinningskriminelle fra Litauen, Polen og Romania står bak 25 % av den begåtte volumkriminaliteten hvor lgjerningspersonens nasjonalitet er kjent (Kripos 2011). Nettverk av mobile vinningskriminelle har stor kapasitet, arbeider på tvers av lande- og politidistriktsgrenser, er spesialiserte og profesjonaliserte i større grad enn det som tidligere har kjennetegnet feltet, og kan forstås som organisert kriminalitet.

For å møte utfordringene som denne utviklingen har medført, har politiet de siste ti årene opprettet en rekke prosjekter. Prosjektene har eksperimentert med nye politimetoder og samarbeid mellom land og politidistrikter for å oppdage og rettsforfølge lovbrudd begått av mobile vinningskriminelle. Slikt samarbeid er overraskende nytt for det norske politiet. Arbeid mot mobil vinningskriminalitet krever nytenkning innen både samarbeid og polisiære fremgangsmåter og metoder. Disse nye initiativene utfordrer de tradisjonelle skillelinjene mellom forebygging, etterretning og etterforskning. Nye politimetoder på feltet er i økende grad proaktive, basert på etterretningsarbeid, kommunikasjonskontroll, informasjonsutveksling og spaning.

For å utforske politiets arbeid på dette området vil alle saker knyttet til mobil vinningskriminalitet i utvalgte politidistrikter vil bli analysert. Disse dataene vil bli trukket fra politiregistre. I tillegg vil etterforskere, etterretningsarbeidere og ledere i de samme politidistriktene intervjues for å forstå innsatsen mot denne lovbruddstypen bedre. Det vil også samles data gjennom deltakende observasjon blant enkelte spesialiserte grupper som arbeider mot mobil vinningskriminalitet.

Dette delprosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, og gjennomføres av seniorforsker Johanne Yttri Dahl.  

Publisert: - Sist oppdatert: |