Hopp til innhold

Trender i politiets arbeid mot mobil vinningskriminalitet

Billys i striper, mørk vei, lang lukkertid
Foto: Nikos Koutoulas, tinyurl.com
Hvordan arbeider politiet med mobil vinningskriminalitet, og hvordan kommer endringer i forholdet mellom politiets forebygging, etterretning og etterforskning til syne på dette området?

Videre har prosjektet fokus på bruk av skjulte politimetoder på feltet.  Datamaterialet består av intervju og noe deltakende observasjon. Det tas også sikte på å utfylle datamaterialet med data innhentet fra Indicia. 

Seniorforsker Johanne Yttri Dahl

Publisert: - Sist oppdatert: |