Hopp til innhold

Om «Politimetoder i endring»

Kriminalitetsforebygging og etterforskning har tradisjonelt vært atskilte politimetoder.

I dag forventes det at politiet er i forkant og arbeider både proaktivt og reaktivt mot en rekke lovbrudd. For å skaffe seg kunnskap om planlagt og pågående lovbrudd får metoder som etterretning, proaktiv etterforskning, kriminalitetsanalyser og overvåkning større betydning i politiets virksomhet.

«Politimetoder i endring» utforsker den økende sammenvevingen av metoder som tas i bruk før og etter at lovbrudd har funnet sted. Fem caser utforskes for å kartlegge trender i moderne politiarbeid: 1 % MC-miljøer, mobil vinningskriminalitet, transnasjonalt politiarbeid samt organisert og økonomisk kriminalitet.

Nye politimetoder reiser dilemmaer og spørsmål som angår politiets rolle i samfunnet i bred forstand. Prosjektet vil gi ny empirisk kunnskap om politiarbeid som har vært lite utforsket internasjonalt og i Norge. Denne kunnskapen og teoriutviklingen den vil bidra til er viktig for utdanningen av et høyt kvalifisert politi.

«Politimetoder i endring» finansieres av Norges Forskningsråd under programmet «Strategiske høgskoleprosjekter» og Politihøgskolen.

Publisert: - Sist oppdatert: |