Hopp til innhold

Opptakskrav

Politihøgskolen tilbyr en høgskoleutdanning, og dermed er generell studiekompetanse en forutsetning for opptak til bachelor i politiutdanning.

Du må ha generell studiekompetanse i det du søker om opptak, altså innen søknadsfristen 1. mars. Politihøgskolen vil også vurdere søkere som søker om opptak på grunnlag av realkompetanse. I tillegg til kravet om generell studiekompetanse, er det en rekke spesielle opptakskrav som må oppfylles.

Endringer fra og med opptaket 2018

Fra og med 2018 har Justis- og beredskapsdepartementet fastsatt ny forskrift om opptak til bachelorutdanning ved Politihøgskolen. De kommende endringer i de formelle opptakskravene er:

  • Alderskravet fjernes, men det kreves at alle må ha hatt førerkort i minst ett år:
    Søkere må ha hatt førerrett klasse B i minst ett år pr. 1. august i opptaksåret. Dette betyr at søkere må inneha førerkort klasse B senest 1. august 2017 for å kunne oppfylle dette kravet ved søknad i 2018.  

  • Endring vedrørende karakterkrav i norsk hovedmål skriftlig:
    Søkere kan ikke lenger ettersende dokumentasjon på karakterkravet i norsk frem til 1. juli. Dette betyr at alle søkere må dokumentere minimum karakteren 3 i norsk hovedmål skriftlig (snitt av standpunkt- og eksamenskarakter) innen søknadsfristen 1. mars.

  • Konkurranse om deltakelse ved opptaksprøver
    Det er endringer i bestemmelsene om hvem som innkalles til opptaksprøver. Det vil fra og med opptaket i 2018 kun være søkere med høyest konkurransepoengsum pr. 1. mars som innkalles til opptaksprøver. Se mer informasjon under Opptaksprøver. Det innføres også endringer knyttet til ettersending av dokumentasjon som forbedrer konkurransepoengsum.

Formelle opptakskrav

Opptaksprøver

Sist oppdatert: |