Hopp til innhold

Forskere ved Politihøgskolen presenterer prosjekt

Ph.d Geir Aas har sammen med tre andre forskere fra PHS kartlagt befolkningens trygghetsfølelse i det offentlige rom. Mandag 12.4 ble funnene presentert.

Forskningsprosjektet Trygghet i det offentlige rom er utført på oppdrag av Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og består av i alt tre deler.

Mandag denne uken ble del to, selve undersøkelsen, presenteres på en konferanse som KS holder, med blant annet sentrale politikere og samfunnsledere som deltakere.

- Dette er en kvantitativ undersøkelse gjort på 3200 respondenter i åtte forskjellige kommuner og bydeler i Norge, som har blitt stilt en rekke spørsmål angående trygghet i offentlige rom. Nå skal undersøkelsen legges frem på konferansen, og det er ventet en del medieoppmerksomhet rundt den, sier Geir Aas som er ansvarlig for prosjektet og som holdt foredrag om funnene.

Han viste til blant annet innbyggernes opplevelser med kriminalitet i kommunen, hvor trygg eller utrygg de har følt seg når de har ferdes alene om kvelden, og hva kilden til dette kunne ha vært.

- Vårt poeng har ikke vært å fokusere spesifikt på byer som i undersøkelsen har kommet dårlig ut, men heller blant annet på middels store industribyer, sier han og refererer til åtte kommuner hvor det har blitt gjort undersøkelser.

- Vi ville ha frem et poeng at trygghet har i stor grad noe med urbanitet og folketetthet å gjøre, og de problemene urbanitet ofte genererer, sier Aas.

Vil besvare hvorfor

Han forteller videre at del tre i prosjektet blir ferdigstilt til høsten og da skal del en, del to og del tre bindes sammen.

- Nå skal Siv Runhovde og jeg reise rundt og sjekke tryggheten i fire utvalgte kommuner/bydeler, altså oppfølging av undersøkelsen, og prøve å besvare hvorfor. Disse er Oslo kommune, her ved bydel Grünerløkka, Skien, Loddefjord i Bergen kommune og Bodø. Vi starter opp på Grünerløkka hvor trygghetsspørsmålet har stått veldig tydelig i forbindelse med narkotikasalg og serievoldtekter, sier han.

Aas understreker videre at dette ikke er politiforskning, men at det er et tema som representerer politiets kjerneområde - nemlig trygghet.

- Politihøgskolen er involvert i dette, fordi skolen mener dette er interessant kunnskap for politiet, og kan brukes i opplæring her ved Politihøgskolen og som en pekepinn ut mot etaten. Politihøgskolen gjør jo dette på oppdrag for KS, men vi sa også ja til dette fordi vi har en egeninteresse av å generere kunnskap om dette fordi at trygghet er en kjerneverdi i politiet og i politiarbeidet, sier han.

KS vektlegger at trygghet i lokalsamfunnet er et prioritert arbeidsområde og derfor ønsker organisasjonen å markere forskerfunnene ved å arrangere konferanse med fokus på temaet.

Politihøgskolen får 2 millioner kroner til prosjektet, og det skal sluttføres innen utgangen av oktober i år.

Publisert: - Sist oppdatert: |