Hopp til innhold

Ny profil fra 15. august

Politihøgskolen tar i bruk den nye visuelle profilen til politiet fra skolestart. PHS får da også ny logo.

- Det er flott at vi nå har en visuell profil som underbygger etatens verdier. Styrke og myndighet, men også effektivitet, synlighet og åpenhet er reflektert i den nye profilen, sier politidirektør Ingelin Killengreen.

- Den nye visuelle profilen skal bidra til å forsterke bildet av ett samlet og enhetlig politi som jobber mot de samme målene: å forebygge og bekjempe kriminalitet, forteller kommunikasjonsdirektør i Politidirektoratet, Svein Holtan.

Politihøgskolen skal nå ta i bruk den nye profilen sammen med resten av etaten. Inntil nå har PHS hatt sine egne farger og sin egen logo, men fra og med skolestart er det altså den nye profilen for politiet som blir gjeldende. PHS bytter ut logoen som nå består av løve og grønn krans med en ny logo som knytter høgskolen nærmere politietaten. Profilendringen gjelder ikke uniformer og biler.

Viktig fargevalg
Fargene er et av de sterkeste virkemidlene i profilen. Hovedfargene er ulike blåtoner og sort. Sort symboliserer tyngde og myndighet og er gjenkjennelig fra politiets uniformer. Lyseblått fra skjorten reflekterer andre sentrale aspekter ved norsk politi: dialog, åpenhet og samhandling. Andre blå nyanser er plukket opp fra blålysene. Gult er hentet fra refleksvesten og brukes som kontrastfarge og symboliserer synlighet og effektivitet. Andre viktige virkemidler i profilen er bilder, logoer og illustrasjonselementer. 

 - Vi har fått en profil og en logo vi alle skal være stolte av. Den reflekterer myndighet, styrke og effektivitet, noe som også passer fint for PHS. Logoendringen er dessuten med på å knytte Politihøgskolen opp mot politiet slik at etaten framstår enhetlig, sier rektor, Hans Sverre Sjøvold.

Publisert: - Sist oppdatert: |