Hopp til innhold

Politihøgskolen utvikler sitt etter – og videreutdanningstilbud i etterforskning

Politiets utdanningstilbud tilpasses nye samfunnsmessige endringer og kriminalitetsutviklingen.

Høgskolen setter i disse dager ned en arbeidsgruppe som blant annet skal vurdere innhold og struktur i de eksisterende utdanningstilbud innen etterforskningsfagene, vurdere dette opp mot liknende studier i utlandet og fremme forslag til en gjennomføringsplan for utdanningen.

Deltakerne i utviklingsarbeidet vil være representanter fra EVU, under ledelse av seksjonsleder for Etterforskningsseksjonen, politiinspektør Ivar Husby.

- Vårt siktemål er at Politihøgskolen kan tilby utdanningsløp innenfor etterforskning, som er godt tilpasset politietatens fremtidige behov, sier han.

Får inn eksterne

Underveis vil spesielt de fagansvarlige ved Etterforskningsseksjonen bli involvert i arbeidet, men også andre avdelinger i PHS vil bli sentrale samarbeidsparter.

Dessuten legges det opp til en god dialog med eksterne interessenter, som eksempelvis POD, riksadvokaten, særorganene og politidistriktene.

- Skal vi lykkes med vår ambisjon er vi avhengig av at alle interessentene bidrar på en konstruktiv måte, sier Husby.

Endringene vil forhåpentlig bidra til å gi politiet en større mulighet til å forebygge og bekjempe kriminalitet, og dermed skape trygghet for befolkningen.

Det er forventet at arbeidsgruppen skal levere sin rapport innen utgangen av juni 2010.

Publisert: - Sist oppdatert: |