Hopp til innhold

Mai

Ny essaysamling

Politihøgskolen ved Helene I. Gundhus og Kristin Hellesø-Knutsen utgav nylig en essaysamling som belyser ulike aspekter med relevans for utviklingen av politivitenskapen.

Foreleste i India

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk fra Politihøgskolen har vært i Mumbai og forelest for eliten av indiske skolerepresentanter.

Ikke god nok kunnskap om arrestasjonsteknikk

Magasinet Norsk Politi presenterte i marsnummeret en undersøkelse gjort av Politihøgskolen som viser manglende kunnskaper i AT-faget. Nær 60 prosent av norske politibetjenter ville ha strøket i arrestasjonsteknikk dersom de gikk opp til eksamen nå.