Hopp til innhold

Nye forskningsrapporter fra PHS

Politihøgskolen har denne høsten kommet med flere rapporter i serien PHS Forskning.

Klikk på lenkene for å lese rapportene i fulltekst. Rapportene kan også lånes på biblioteket.

Tillit til politiet
Tillit til politiet er et sentralt tema både i samfunnsdebatter og internt i politietaten. Ulike målinger viser at den norske befolkningen har høy tillit til politiet. Vår kunnskap om hvorfor tilliten er høy er imidlertid mangelfull. Denne antologien er først og fremst en diskusjon av tillitsbegrepet; hva tilliten til politiet bygger på og hva den kan hevdes å være et uttrykk for.

Runhovde, S. R. (Red.). (2010). Tillit til politiet (PHS Forskning, 4). Oslo: Politihøgskolen.

En god dag på jobben
Politiets tillit i befolkningen varierer noe i ulike grupper – og ungdom med minoritetsbakgrunn er av dem som har lavest tillit til politiet. Denne utfordringen ønsket man å gjøre noe med, og i 2008 iverksatte POD prosjektet «Trygghet og tillit». Denne rapporten omhandler evaluering av hovedprosjektet som består av 18 gjennomførte tiltak i fire politidistrikter og et særorgan. Tiltakene er valgt ut og gjennomført lokalt og varierer i innhold, omfang, metode og plassering i organisasjonen. Alle tiltakene har en felles målsetting: Å øke tilliten mellom politi og ungdom med minoritetsbakgrunn.

Egge, M., Berg, M. & Johansen, N. B. (2010) En god dag på jobben: evaluering av prosjektet "Trygghet og tillit" (PHS Forskning, 5). Oslo: Politihøgskolen.

Doping: muskler, mestring og mening
Rapporten bygger på dybdeintervjuer av menn i alderen 18-29 år tatt i perioden mars-mai i 2010. Informantene er rekruttert fra ulike miljøer, dels via hjemmesider på internett hvor doping er tema, dels gjennom aktører i felten, og dels gjennom et masterprosjekt. Rapporten kan leses som en selvstendig rapport, men den er også en oppfølging av rapporten og omfangsundersøkelsen; Kroppspresentasjoner og andre prestasjoner (Barland og Tangen, 2009). Denne rapporten bekrefter noen av de funnene som omfangsundersøkelsen ga, men den har også gitt nye nyanser og ny innsikt i noen prosesser rundt dette med trening, kropp og doping.

Barland, B., Tangen, J. A. & Johannesen, C. A. (2010). Doping : muskler, mestring og mening : en kvalitativ studie av unge menns bruk av muskelbyggende medikamenter (PHS Forskning, 6). Oslo: Politihøgskolen.

 

Publisert: - Sist oppdatert: |