Hopp til innhold

CEPOL 2010 - Police Research and Science Conference

26-28 oktober arrangerer PHS en større Cepol-konferanse med fokus på politiforskning og etterforskning.

Dette er en årlig EU-konferanse som CEPOL arrangerer, med Norge og Sverige som arrangører denne gangen. Konferansen finner sted på Holmenkollen Park Hotel og har deltakere fra hele Europa.

Tittelen på konferansen er Practical Research and Research practice – Police Science into a new decade.

- Vi har jobbet med innholdet i konferansen en god stund hvor vi har diskutert aktuelle temaer, og det er flere representanter fra PHS som har holdt innlegg under konferansen, sier internasjonal koordinator, Anne Kristine Aure.

Det omfattende programmet viser mange sterke bidrag fra fagansatte ved PHS. Konferansen stiller også med sterke internasjonale bidragsytere.

- Jeg er stolt og glad for at Politihøgskolen er vist tillit til å avholde denne konferansen. Spesielt vil jeg fremheve den store innsatsen mange av våre sine ansatte har lagt ned i dette arrangementet. Ekstra gledelig er det å se at så mange av våre faglige ansatte bidrar med presentasjoner, sier fungerende rektor, Nina Skarpenes.


Publisert: - Sist oppdatert: |