Hopp til innhold

Nordisk skolesjefmøte ved PHS

- Hensiktet med møtet er gjensidig utveksling av hva som skjer innenfor politiutdanningen i de ulike land, sier ass. skolesjef for PHS Nina Skarpenes.

SKOLESJEFENE: Kimmo Hinberg (Finland), Arnar Gudmundson (Island), Håkon Skulstad, Mogens Hendriksen (Danmark) og fungerende Ingmar Bergman (Sverige).

SKOLESJEFENE: Kimmo Hinberg (Finland), Arnar Gudmundson (Island), Håkon Skulstad, Mogens Hendriksen (Danmark) og fungerende Ingmar Bergman (Sverige).

Hvert år arrangeres nordisk skolesjefmøte, og i år er det Norge som er vertskap for møtet som finner sted denne uken. Fra PHS deltar skolesjef Håkon Skulstad, ass. skolesjef Nina Skarpenes og internasjonale koordinatorer, Grete-Ba Flaaten og Anne Kristine Aure.

Faglig samarbeid
På programmet står blant annet diskusjon rundt faglig samarbeid.

- Vi vil diskutere hvorvidt vi kan få til et nordisk samarbeid på etterforskning. I tillegg vil vi se på mulighetene for et samarbeid rundt masterutdanning. Per nå er det kun Norge som tilbyr et masterprogram, men det planlegges også å bli etablert i Danmark og Finland, påpeker Skarpenes. 


Som tidligere år, er student- og lærerutveksling også blant diskusjonspunktene på årets agenda.
 

Publisert: - Sist oppdatert: |