Hopp til innhold

Masterstudiet fjerner opptakskravet til tre års erfaring

Politihøgskolen går nå bort fra kravet til tre års relevant erfaring for å kunne søke opptak til master i politivitenskap.

- Ved å fjerne dette kravet ønsker Politihøgskolen å utvide søkergrunnlaget til dette studiet. Denne endringen åpner også for at studenter kan gå rett fra bachelorutdanningen og over på master og med det få et sammenhengende studieløp, sier studieleder på masterutdanningen, Bjørn Barland.

Han forteller at neste opptak til master i politivitenskap blir våren 2012 med studiestart i september.

Bjørn Barland- Det vil bli utviklet et nytt opptaksreglement høsten 2011. Opptaksreglement er i planleggingsfasen, samt at vi vil revidere studieplanen. Dette er kun i forhold til kvalitetsrammeverket, og studiet vil ikke endres innholdsmessig eller forventningsmessig. Alt dette vil bli lagt ut fortløpende utover høsten, sier Barland som forteller at skolen forventer flere søkere på masterstudiet med dette tilbudet.

- Dette er glimrende for studenter som gjerne vil ha et sammenhengende studieløp, og vi har et håp om at studenter som kanskje gikk ut for bare et år eller to siden gjerne vil tilbake. Vi ser helt klart behovet for ytterligere akademisering, sier han.

- Det er uansett viktig å også ivareta intensjonen i masterstudiet om at man skal kunne gi et tilbud til polititjenestemenn – og kvinner om å komme tilbake og bruke sin erfaring og kompetanse som erfarne politifolk, sier Barland.

Vil dette ta vekk litt av det påtrykket man har på å skaffe studentene jobb etter endt utdanning?

- Det tror jeg. Nå kan de sette seg opp på det som er av vaktlister rundt omkring, og ta masterstudiet ved siden av, sier han.

Interessenter

- En undersøkelse gjort på de som nå går andre studieår, viste at hele 28 stykker oppga at de kunne tenke seg å fortsette med masterstudiet. Og vi kan forvente å gi 25 studieplasser årlig, sier han.

Han forteller videre at nå må skolen gjøre sonderinger utover høsten og se hvor mange interessenter de faktisk har, men at det absolutt er en intensjon å gi tilbud til gode, interesserte studenter som ønsker en masterutdanning i politivitenskap.

- Så får vi se hvordan vi balanserer dette med resten av intensjonen med studieplanen og den delen av utdanningen, sier Barland.

Ikke klart for fulltidsstudium

Alle samlingene ved masterstudiet vil foregå i Oslo med tre til fire samlinger på de små modulene, og noen flere på de store modulene, i tillegg til samlinger under oppgaveskriving.

- For å gå tilbake til fulltidsstudium tror jeg ikke vi klarer, sier Barland.

Men kanskje på sikt?

- Ja, men da må vi styrke oss ressursmessig.

Er det aktuelt å bruke denne modellen i andre land?

- Ja, danskene er interesserte i dette, samt svenskene. De har nå begynt et doktorgradsløp, men de knytter seg mer til universitetene og legger utdanningen sin der. Men studentene kan komme fra andre land, men med en akkreditert bachelorutdanning i bunn, avslutter Barland.

Publisert: - Sist oppdatert: |